0

Tajemnica wędrujących kamieni z Doliny Śmierci

Od lat naukowcy głowili się co powoduje przemieszczanie się kamieni w Dolinie Śmierci. Jeszcze nikt nigdy nie widział ich ruch , a jedynym dowodem na ich poruszanie są ślady które pozostawiają. Tajemnica wędrujących kamieni wydaje się być jednak rozwiązana.

Jest coś zupełnie magicznego w kamieniach z Racetrack Playa w Dolinie Śmierci w Kalifornii. Rozrzucone na pustyni są tam duże 800px-Death-Valley-Recetrack[1]skały a za nimi ciągną się tajemnicze ślady pozostawione przez ruch tych kamieni. Trasy szlaków ukazują, przesuwanie się skał po ziemi, czasem nawet do 860 metrów. Ustalenie prędkości przesuwania czy odległości jaką przebyły jest niemożliwe z racji zacierania się śladów.

Wyjaśnienie zjawiska

Racetrack Playa widziane z kosmosu.

Racetrack Playa widziane z kosmosu.

W roku 2013 naukowcom udało się bezpośrednio zaobserwować „wędrówkę kamieni” i odkryć w jakich warunkach zjawisko to występuje. Eksperyment rozpoczął się w 2011 roku, naukowcy wyposażyli wówczas kilkanaście kamieni w precyzyjne odbiorniki GPS i ustawili w dolinie automatyczną stację meteorologiczną rejestrującą warunki atmosferyczne. Zjawisko wystąpiło 21 grudnia 2013 roku, przypadkowo naukowcy byli wówczas w dolinie i mogli szczegółowo obserwować jego przebieg. Do zajścia zjawiska, jak się okazało, konieczny jest rzadka kombinacja warunków:

  •     dno doliny musi być pokryte warstwą wody głęboką na kilka centymetrów, tak aby możliwe było utworzenie się pływającej warstwy lodu, ale aby woda nie zakrywała całkowicie kamieni;
  •     w mroźną noc na powierzchni musi wytworzyć się warstwa lodu o odpowiedniej grubości: zbyt cienki nie będzie dość wytrzymały, zbyt gruby spowoduje miejscami zamarznięcie zbiornika do dna;
  •     za dnia słońce musi ogrzać lód tak, by pękł on tworząc duże pływające po powierzchni wody płaty.

Źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Racetrack_Playa
http://www.atlasobscura.com/places/the-sailing-stones-of-racetrack-playa

nadnaturalnie.pl