0

Starożytne teksty, które opowiadają inaczej o Jezusie

Istnieją niezliczone starożytne teksty, które mówią o Jezusie Chrystusie, o jego życiu, jego czynach i jego spuściźnie. Musimy się jeszcze wiele dowiedzieć, aby w pełni zrozumieć historię jednej z najwybitniejszych postaci kiedykolwiek chodzących po naszej ziemi. W tym artykule przyjrzymy się kilku starożytnym tekstom opisującym Jezusa, o których większość ludzi nie miała pojęcia.

Jezus z Nazaretu, znany również jako Jezus Chrystus i  Syn Boży, jest centralną postacią chrześcijaństwa i jedną z najbardziej wpływowych postaci w kulturze Zachodu. Według najbardziej akceptowanych teorii w kręgach akademickich i na podstawie krytycznej interpretacji starożytnych tekstów wymieniających Chrystusa, Jezus z Nazaretu był kaznodzieją żydowskim. Żył na początku pierwszego wieku w regionach Galilei i Judei. Został ukrzyżowany w Jerozolimie około rok 30, pod rządami Poncjusza Piłata.

Dla większości wyznań chrześcijańskich, jest On Synem Bożym, a co za tym idzie, wcielenie samego Boga. Wywarł on również ogromne znaczenie, gdy odkupił grzechy ludzkości przed Bogiem, przez swoją męczeńską śmierć i późniejsze zmartwychwstanie. Ta wizja niestety, kłóci się z koncepcją Boga w Judaizmie, który odrzuca boskość Chrystusa. W islamie, gdzie jest on znany jako Isa uważany jest za jednego z najważniejszych proroków.

Ale czego jeszcze nie wiemy o Jezusie? Jest kilka rzeczy, które zostały pominięte w ogólnych wierzeniach o Synu Bożym. Rzeczy te opisane są w starożytnych tekstach, które mają tysiące lat. Niektóre z tych tekstów, całkowicie obalają to, co wiemy o Chrystusie. Wiele z nich może wydawać się sprzeczne z tym co mówiono nam o proroku. 

Starożytne teksty i boskość Jezusa

Pogląd, że Jezus Chrystus miał młodsze rodzeństwo stał się powszechny w ostatnich latach. Według listów, które najprawdopodobniej pisane były przez „Rodzinę Jezusa Chrystusa” i tych, którzy byli przy nim najbliżej. Ukazują Jezusa jako człowieka śmiertelnego, oraz wskazują, aby go nie naśladować, tylko stosować się do jego nauk. 

James Tabor, profesor na Wydziale Religioznawstwa na Uniwersytecie Północnej Karoliny (USA), uważa, że seria listów, rzekomo napisany przez braci Jezusa niedługo po jego śmierci potwierdza, że Mesjasz nie był Bogiem, jak to mówi nam historia.

Uczony opiera swoją hipotezę na listach rzekomo napisanych przez Jakuba i Judasza, dwójki biologicznych braci Chrystusa. Teksty datowane na pierwszy wiek naszej ery, opisują Nazarejczyka jako mistrza duchowego, ale nie odnoszą się w ogóle do jego boskości. Starożytne teksty nie wspominają, również śmierci Jezusa na krzyżu, który jest uważany za podstawowy symbol wiary chrześcijańskiej.

Jezus był Bogiem i potrafił zmieniać kształt

Według dwóch starożytnych tekstów, Jezus był zmienno-kształtny. Tekst, napisany w języku koptyjskim, opisuje Piłata jako wiernego ucznia, a nie jako oprawcę. Starożytny egipski tekst opowiada o kolacji władcy z Jezusem przed ukrzyżowaniem, na którym Piłat oferował własnego syna do ukrzyżowania zamiast Mesjasza.

Podobny obraz

Pocałunek Judasza na fresku Giotta di Bondone

Kopie tego tekstu znaleziono w dwóch starożytnych rękopisach: jeden został znaleziony w Morgan Library and Museum w Nowym Jorku, a drugi w Muzeum Uniwersytetu Pensylwanii.

Wyjaśnia to również Judaszowy pocałunek. Zgodnie z tekstem, Jezus był w stanie zmieniać swój kształt stąd też ciężko było go zidentyfikować i schwytać. Więc aby wydać go w ręce Rzymian Judasz musiał pocałować Mesjasza pokazując tym samym cel władzą.  Co ciekawe, tekst dowodzi, że Jezus Chrystus został aresztowany we wtorek a nie czwartek, jak sugeruje wielu uczonych.

Jezus był żonaty i miał dzieci

Starożytny manuskrypty sugeruje, że Jezus był żonaty z Marią Magdaleną i miał dzieci. Ponadto, rękopis określa Józefa – podobnie jak Jezusa mianem Syna Bożego. Starożytny tekst, datowany na 570 ne, został napisany w Syrii. Odnaleziony został w archiwach British Library 20 lat temu.

Przed przybyciem do Biblioteki Brytyjskiej, starożytny rękopis został nabyty przez British Museum w 1847 roku od handlarza, który twierdził, że sprowadził go z klasztoru św Makary w Egipcie. Mimo że starożytny rękopis został przebadany, został skatalogowany jako nie godny uwagi.

Po sześciu długich latach badań, uważa się, że naukowcy odkryli brakującą „piątą ewangelię”,

XVI-wieczne wyobrażenie Asenat

która opowiada historię życia Jezusa i rzekomo napisana jest przez ewangelistów Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, w 1 wne.

Eksperci twierdzą, że Józef był tak naprawdę Jezusem. Natomiast wymieniana w tekście

Asenat” w rzeczywistości była Marią Magdaleną. Domniemane tłumaczenie starożytnego manuskryptu wskazuje, że sam faraon Egiptu gościł na weselu pary mówiąc do Asenat:

„Błogosławieni jesteście przez Pana Boga Józefa, bo jest pierworodnym Boga, i ty Aseneth będziesz nazywana córką Boga Najwyższego i Oblubienicą Józefa teraz i na wieki.”

Po siedmiodniowej ślubnej uczcie Józef miał stosunek z Asenat. I Asenat urodziła Manassesa oraz Efraima w domu Józefa.

Większość chrześcijan wierzy, że Jezus był zarówno człowiekiem i Synem Bożym. Rozwijając teologiczną debatę nad jego naturą, dojdziemy do wniosku, że wcześni chrześcijanie widzieli Jezusa jako podporządkowanego Ojcu, a inni uznawali go i Ojca za jedną osobę.

Wielu uzna te starożytne teksty za niedorzeczne, inni będą je dyskredytować, może słusznie. Ale jeśli czegoś ta historia nas uczy, to na pewno tego, że pozostało jeszcze zbyt wiele znaków zapytania. Naszym celem jest odkrycie prawdy na temat jednej z najwybitniejszych postaci w historii naszej planety, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

 

Źródło:

3 ancient texts that completely shatter everything we’ve been told about Jesus Christ

nadnaturalnie.pl