0

Księga Henocha – zakazana księga katolików

Księga Henocha jest apokryficzną księgą Starego Testamentu oraz Biblii Hebrajskiej. Tekst należy do pozycji zakazanych przez kościół katolicki, gdyż często występującym motywem jest grzech aniołów z córkami ludzkimi. Dla zwolenników teorii o starożytnych przybyszach to opowieść o obcych kolonizatorach, którzy ucywilizowali prymitywnych Homo sapiens…

Obraz autorstwa David A. Hardy

Koptyjski Kościół Prawosławny jako jedyny włączył ją w swój kanon Pisma Świętego, jako natchnioną. Jest ona kompilacją tekstów powstałych między 170 r. p.n.e. i końcem I w. n.e. Krótki urywek z 1 Księgi Henocha (1 Hen 1,9) cytowany jest w Nowym Testamencie (List Judy 1,14-15). Autorstwo cytowanych słów jest tam w sposób jednoznaczny przypisywane „Henochowi, siódmemu po Adamie” (1 Hen 60,8). Opisuje podróże, wizje, sny i objawienia proroka Henocha w trakcie jego odwiedzin w niebie. Często występującym motywem jest grzech aniołów z córkami ludzkimi (Rdz 6,2).  Księga Henocha cytowana była przez ojców kościoła, jednak pod koniec czasów starożytnych została wykluczona z kanonu Biblii. W późniejszym okresie przez wieki pozostała zapomniana.

Boży ulubieniec

Enoch to syn Jareda (Rdz 5:18), a także pradziadek Noego. Enoch jest także jedną z dwóch osób w Biblii wziętych do nieba bez umierania (drugim jest Eliasz), jak mówi Biblia: „Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg”(Księga Rodzaju 5:24) oraz „Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu.” (List do Hebrajczyków 11: 5). Henoch miał żyć 365 lat i nie umrzeć naturalnie, ale zostać zabrany przez Boga, z którym łączyła go ogromna przyjaźń.

Synowie Boga

„Synowie Boga” – określenie to dla wielu osób może zabrzmieć niczym herezja. Jednak trudno wytłumaczyć wzmianki na ich temat występujące w Starym Testamencie oraz Torze. Odpowiedzi na pytanie kim są owi Synowie od bardzo dawna poszukiwali zarówno naukowcy, jak i zwykli wierni.

Na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku informacje zawarte w Księdze Rodzaju przerodziły się również w inspirację dla prekursorów nauki zajmującej się poszukiwaniem śladów starożytnych astronautów – paleoastronautyki. Uważają oni, że w dawnych czasach przybyli oni z kosmosu na Ziemię i stali się prowodyrami rozwoju cywilizacji. 

Informacji odnośnie „synów Boga” (hebr. Bene ha Elohim) jest stosunkowo niewiele. Najlepiej znany fragment może sugerować, iż byli oni traktowani, w pewnym sensie jako gatunek nadludzi.

Anioły czy ludzie?

Góra Hermon

Księga Henocha mówi o zstąpieniu na górę Hermon, która znajduje się na pograniczu dzisiejszej Syrii i Libanu 200 czuwających, pod dowództwem Semjaza (Semihaza).  Było to 200 synów Elohim, którzy osiedlili się na górze Hermon, w czasach patriarchy Jereda i rozpoczęli swoją misję cywilizowania ludzkości. Opowieść o synach Boga musiała przez bardzo długi czas krążyć pomiędzy Izraelitami w formie przekazu ustnego i cieszyć się na tyle dużą popularnością, że znalazła swoje miejsce w Księdze Rodzaju. Jednak później została zapomniana.

W mniemaniu pierwszych chrześcijan „synowie Boga” stanowili swego rodzaju „kastę” składającą się z upadłych aniołów. Jednak już żydowscy uczeni w czasach średniowiecznych prezentowali zdecydowanie bardziej racjonalny pogląd, uznając ich za śmiertelników – elitę pogańskiego świata przedpotopowego. Współcześni bibliści uznają ich za potomków Seta – trzeciego syna Adama i Ewy.

Anioły, ludzie czy też przybysze z kosmosu. Kim byli naprawdę?  Niestety nikt dzisiaj nie udzieli nam odpowiedzi na to pytanie. Nikt też nie obali ani nie potwierdzi swojej racji. Dlatego też księga wzbudza tak wiele kontrowersji. Miejmy nadzieje, że odkryjemy kiedyś prawdę…

źródła:
https://www.gotquestions.org/book-of-Enoch.html

KSIĘGA HENOCHA – ZAKAZANA KSIĘGA KATOLIKÓW


http://www.proroctwa.com/Henoh.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Henocha
http://strefatajemnic.onet.pl/extra/ksiega-henocha-to-opowiesc-o-starozytnych-astronautach/g5vf35

nadnaturalnie.pl