1

III wojna światowa – Europa wg proroctwa Nostradamusa

Michel de Nostre-Dame (Nostradamus) – XVI-wieczny mistyk, który przewidział np. podboje i upadki Napoleona, czy Hitlera – często w swych wizjach wybiegał poza swoje tysiąclecie. Widział wówczas m.in. ogniste grzyby, upadek Wielkiego Słowianina, ekspansję Kalifatu Wielkiego Talibanu, czy rozpad Brytanii po narodzinach Mastina (Szkota, który ma zmienić wszystko w Europie). W jego wizjach można ujrzeć jak będzie przebiegać III wojna światowa.

ea4ce79d3b6c[1]Nostradamus pisał czterowierszem grupowanym po sto centurii, a wszystko dzielił na tzw. persage, które numerował rzymskimi cyframi. Choć w obawie przed prześladowaniami Kościoła pisał w różnych językach, określał w nich dość precyzyjnie miejsce i czas spodziewanych wydarzeń.

To dlatego wiadomo, w którym roku miałaby wybuchnąć III i IV wojna światowa, kiedy nastąpi kataklizm przychodzący z kosmosu, a nawet koniec świata. Zobaczcie mapy, które pokazują, jak będzie zmieniał się świat w czasie trwania III wojny światowej i po jej zakończeniu

Wielka Wojna Religijna

Na początek XXI wieku Wielki mistrz Nostradamus przewiduje najazd islamu na Europę. Ma to być jednoczesny najazd wielkich armii muzułmańskich na Grecję i Bałkany oraz na Włochy, Hiszpanie i Francje.

c595545ed3f4[1]

Ma dojść do wielkiego najazdu islamu na Europę. Ma to być starcie dwóch wielkich cywilizacji. Cywilizacji Zachodniej z Kalifatem Wielkiego Talibanu – jak nazywał Nostradamus imperium islamskie.

Do Francji ma napłynąć tylu wyznawców proroka, że kraj ten nie będzie mógł sobie z nimi poradzić. Najpierw ma wybuchnąć wojna domowa we Francji spowodowana przez żyjących w niej muzułmanów a potem krwawe walki ogarną cały kraj i nastąpi rozpad państwa. Paryż ma spłonąć z rąk swoich muzułmańskich mieszkańców. Od tego momentu mają zacząć się wielkie rewolucyjne zmiany na całym świecie które Nostradamus określa jako wielki kataklizm.

0b8593846928[1]

Podobny los czeka Hiszpanię i Włochy. Na rycinach widać kierunki ataków hord Mahdiego – tak nazywał Nostradamus wielkiego władcę imperium islamskiego który najedzie Europę.

Podobnie tragiczny los spotka także część Niemiec i narody bałkańskie do których islam od dawna rości pretensje – czasy tureckie.

e15c95d97338[1]

Pierwszym krajem który odrodzi się w Europie po 27 letniej wojnie ma być Hiszpania. Wyzwalanie Hiszpanii ma zacząć się w latach 2041-2044.

cac837be8fb4[1]

Cała Europa Zachodnia ma cierpieć w wyniku wielkiej wojny cywilizacji. Wojna ma mieć charakter religijny, totalny. Zabijani mają być wszyscy. Starcy, dzieci i kobiety. Do Europy powróci niewolnictwo wprowadzone ponownie przez islam.

III wojna światowa ma stać się wojną religijną chrześcijaństwa z islamem. Wojną na śmierć i życie – któraś z tych religii musi zniknąć jak pisze Nostradamus. O prześladowaniach chrześcijan przez muzułmanów tak pisze wielki prorok Nostradamus : „To niesamowite, Porażające … Nigdy przed III wojną i nigdy po nie było i nie będzie takich okropności.”

Persage I. 13: „Wielkie ogniste zdobyczne grzyby i świetliste strzały spadając z nieba będą towarzyszyły jego pochodowi. Wojna ! Wojna ! przybędzie do dumnych i chorych republik Zachodu”.

Ta straszliwa wojna ma potrwać 27 lat. Polska ma być wolna od bezpośredniej okupacji islamskiej ale ma być pod jakimś wpływem islamu.

ca2212aa7c06[1]

Czarne pola na mapie oznaczają zasięg terenów które podbije islam w Europie. Tereny te oznaczają prawie w ten sam sposób aktualni przywódcy państwa islamskiego. Mahdi – wódz świata islamu połączy obydwa zwalczające się obozy i runie na Europę. Pod jego sztandarami znajdą się wielomilionowe armie w których będą i sunnici i szyici.

W trakcie trwania III wojny światowej ma przyjść na ziemię kataklizm z kosmosu który spowoduje zatopienie wielu lądów i obszarów nadmorskich. Ucierpią także polskie nadmorskie pasy wybrzeża oraz Zalane zostaną Żuławy. Ojciec Klimuszko pisał, że może zginąć w Polsce nawet kilka milionów ludzi w wyniku tego kataklizmu. Ma zniknąć Hel i Gdańsk zalane przez morze. Na rycinach powyższej współczesnej mapy Peter Lemesurier naniósł zupełnie inne linie brzegowe państw niż te które znamy dzisiaj. Linie brzegowe są zaznaczone według wskazań Nostardamusa. Proszę zauważyć, że na mapach nie ma części polskiego wybrzeża oraz morze sięga od Szczecina prawie aż pod Poznań. Wpływ na zmiany klimatyczne ma mieć też masowe stosowanie broni jądrowej.

Po wojnie w Europie ma zostać mniej niż połowa ludzi z czego Polska będzie najludniejszym krajem bo na jej terytorium nie będzie się toczyć wojna.

300651b64012[1]

Cały widoczny na mapie czarny pas ziemi obejmujący Niemcy aż do Morza Czarnego ma zostać skażony i będzie długo niezamieszkały. Po III wojnie światowej według Nostradamusa rządzić będą tylko dwa mocarstwa Polska i Francja. Obydwa kraje podzielą Europę – po wygnaniu wojsk islamskich – między siebie. Granica Polski i Francji przebiegać będzie na Łabie. Do Lechistanu – bo tak będzie znowu nazywać się będzie Polska – powrócą stare słowiańskie ziemie przez 1000 lat podbijane przez Niemców.

Polska ma zjednoczyć wszystkie ziemie Słowian, w tym podbije upadłą Rosję i pod jednym berłem – tzw. III Kraka władcy Niezwyciężonego. Wielkiego dowódcy i stratega który nie przegra żadnej bitwy. Granice Lechistanu sięgać będą aż do Uralu, Kaukazu i Morza Czarnego.

W końcu dwudziestego przed Bożym Ciałem,

Narodzi się biednemu Słowianinowi Trzeci Krak,

Potomek Wielkiego Królewskiego Rodu Jagiellonów.

Będzie największy z dwóch przed nim i dwóch po nim,

Niezwyciężony dowódca, wyzwoli kraj od wpływu muzułmanów.

Zostanie Królem Polski i dwunastu Narodów Europy – jako przyjaciel króla Henryka !

Persage IX 44, 88: „Po 500 latach kraj Jagiellonów powstanie z kolan. Zastąpi na wschodzie Wielkiego Rusa. Razem z Francją w wielkim Przymierzu. Po III wojnie rządzić będą razem Europą”.

Ryciny naniesione na współczesne mapy na podstawie The Final Reckoning według Petera Lemesuriera, największego badacza i znawcy dzieł Nostradamusa.

nadnaturalnie.pl